W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
NIECZYNNE


ZARZĄDZENIE PANA BOGA NR 3
(KSIĘGA WYJŚCIA ROZDZIAŁ 20. WERSY 8-11
oraz
KSIĘGA POWTÓRZONEGO PRAWA ROZDZIAŁ 5. WERSY 12-15.)